Soutěž s panem Popelou

 • Milí rodiče,

  rádi bychom vás i v letošním školním roce poprosili o celoroční sběr papíru, který dopomůže mateřské škole k zakoupení výtvarného nebo didaktického materiálu pro vaše děti. Případně může vybraná částka dopomoci k zakoupení hračky (dětského prvku), která bude dofinancována z Klubu rodičů a přátel MŠ. Současně se tímto sběrem účastníme „Soutěže s panem Popelou“, organizovanou Frýdeckou skládkou, a.s.

 • „Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež (děti) jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
  Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

  — zdroj: www.fcc-group.eu/cs/Ceska-republika/Soutez.html
 • popela

 • Papír můžete dávat přímo ke dveřím kotelny (tam, kde je keramická dílna) nebo do své třídy.

  Děkujeme vám, že učíte své děti třídit odpad, děkujeme, že myslíte na svou Berušku ☺