světluška přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Světluška

  Paní učitelky:
  • Lenka Dujková
  • Petra Konečná
  Asistent pedagoga:
  • Vladislava Vaňková

   

 • Výchova dítěte, není zajisté nejlehčí, ale na tomto světě asi největší úkol, který se vyplatí …

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2018-2019

  V letošním školním roce pomocí pohádek vyprávějících o vyšších vlastnostech člověka, přivedeme děti k tématům života. Nabídneme chvíle v mateřské škole s čarovnou rolničkou, pohádkovou knížkou, cvičením a pestrými činnostmi, které přivedou děti ke vzdělávání v přirozených souvislostech. Výkon nahradíme procesem, nejistotu sebepoznáním, posuzování přijetím a pochvalu oceněním.

  Následné cíle a postupy vyplývající z evaluačních výsledků ze školního roku 2017/2018:

  • vést děti k pochopení, že vyšší vlastnosti projevené člověkem vedou k pozitivním pocitům
  • rozvíjet úctu k životním projevům ve všech přirozených formách
  • vytvářet vědomou sounáležitost se společností a aktivně se podílet na utváření společenské pohody
  • dále podporovat sociální citlivost a toleranci
  • pracovat na zdravých životních návycích a postojích
  • nabízet vhodná témata vycházející ze zájmu dětí
  • nabízet společenské situace s možnostmi přirozeného sociálně emočního rozvoje

  Na cestě poznání nás budou provázet pohádkové příběhy :

  • O souznění, naději, síle, přátelství, soudržnosti, střídmosti, odvaze, úctě, porozumění a soucitu.

  Otevřou nám dveře k tématům:

  • Rodina,   přátelství, příroda, zvířata, práce, město, počasí, země, vesmír atd.

  Nové poznatky tak budou v dětských očích plné překvapení objevů a kouzel.

   

  Není důležité doběhnout do cíle jako první, ale pamatovat si cestu, kterou běžíte……