kroužky

 • V naší MŠ máte možnost své děti přihlásit do 4 kroužků. Kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu a končí posledním týdnem v květnu (angličtina v průběhu června). Keramické dílny budou vždy včas ohlášeny, nemají pravidelný charakter.

  Kroužek Šachy je podpořený projektem OKAP z OPVVV – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, je bezplatný (cena za kroužek uvedená níže by byla bez zapojení do projektu). Děkujeme Beskydské šachové škole za možnost být součástí projektu.

  od 4 let 

  Platba kroužků je u paní hospodářky vždy 2x ročně, kromě kroužku ANGLIČTINA, kde je zápisné celoroční.

  • ŠACHY

   1. pololetí

  • TANEČKY

   1. pololetí

  • MUZIKOHRÁTKY

   1. pololetí

  • ANGLIČTINA

   celoročně

  MUZIKOHRÁTKY pod vedením externí lektorky Vlaďky Gavlasové

  Kdy: pondělí od 15.00 do 15.45 hodin (v tělocvičně)

  Zábavné muzicírování, bubnování, naslouchání hudbě a vyjádření hudby a rytmů pohybem či pastelkou. Budeme bubnovat na bubny djembe i bubny šamanské, hrát na různé etnické a harmonizační nástroje, zpívat, tančit, ale také se ztišíme při hudební relaxaci. 

  Cíle setkávání:

  • Rozvoj hudebních, pohybových dovedností a rytmického cítění
  • Podpora kladného vztahu k hudbě jako příprava na další hudební vzdělávání
  • Seznámení se s hrou na různé nástroje (bubny djembe, šamanské bubny, další perkusní nástroje, zvonkohry, metalofon, indiánská flétna siyotanka, koncovky, tibetské mísy, tibetský zvon, sansula, zvonkohry koshi, ocean drum, sundrum, deštná hůl, melodické trubky boomwhackers, kazu, kantele, brumle, handpan atd.)
  • Seznámení se s možnostmi hry na tělo – body music
  • Podpora kreativity, fantazie, spontánnosti
  • Podpora zdravého sebevědomí, umění sebevyjádření
  • Větší ohleduplnost k druhým, přenechání prostoru druhým
  • Nácvik pozornosti, naslouchání hudebnímu projevu druhých
  • Rozvoj koordinace a motoriky
  • Odreagování se při společném bubnování
  • Zábava, radost ze společného muzicírování 
  • Uvolnění a zklidnění při relaxaci
  • Propojení hudby a pohybu – vše na základě zábavných her a cvičení.

  ŠACHOVÝ KROUŽEK pod vedením ředitele MŠ Martina Kocura

  Kdy: úterý od 14:30 do 15:15 hodin (v tělocvičně)

  Pohádková metoda výuky, která má děti vnést do šachového království je přednášena formou animace figurek za účasti velké látkové a magnetické šachovnice. Priorita kroužku je zaměřena na pozornost, myšlení (předmatematické dovednosti), prostorovou orientaci, řeč, vnímání, interakci (vzájemné působení). Cílem kroužku je vytvořit pohodovou atmosféru skupiny dětí, které se na kroužek těší a bezděčně rozvíjejí kognitivní procesy. Zdánlivý výstup, tzn. naučení v šach, je brán jako bonus celého procesu.


  ANGLIČTINA pod vedením externí lektorky z jazykové školy SCHÄFER SCHOOL

  Kdy: čtvrtek od 14:30 do 15:15 hodin (v tělocvičně)
  Co děti potřebují: knihu v ceně 100,- Kč (zajistí lektor, zákonný zástupce uhradí)

  Děti se hravou formou seznamují s anglickými slovíčky. Naučí se jednoduché písničky a básničky. Ve všech hodinách hrajeme hry, procvičujeme barvy a slovesa.

  • ŘÍJEN – pozdravy, pocity, základní fráze (Jak se máš, Jak se jmenuješ, Kolik máš let), Halloween
  • LISTOPAD – zvířata ze ZOO, barvy
  • PROSINEC – tvary, čísla do 12, Vánoce
  • LEDEN – ovoce
  • ÚNOR – zelenina, mám rád, nemám rád, máš rád?
  • BŘEZEN – sladkosti, Velikonoce
  • DUBEN – jídlo, nápoje, nakupování
  • KVĚTEN – oblečení
  • ČERVEN – opakování, příprava na besídku

  TANEČKY pod vedením externí lektorky Jany Šodkové

  Kdy: pátek od 15.00 do 15.45 hodin(v tělocvičně)

  Děti se hravou formou seznamují s tanečními pohyby, poskoky, s rytmem písniček. Na konci každé lekce je hra, která je uvolňující, děti mají možnost své taneční realizace a improvizace. Za rok zvládneme 15 až 20 písniček a choreografií.


  KERAMIKA pro děti a jejich rodiče pod vedením externí lektorky Karolíny Lepíkové

  Kdy: s dostatečným předstihem budete informováni formou plakátu, zpravidla by se měly uskutečnit schůzky před největšími svátky (říjen-prosinec a únor-březen). Více informací o termínech získáte případně v sekci ZDE.

  Kroužek Keramiky má svůj vlastní režim s platbami, pololetní platby se jej netýkají.