sluníčko přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Sluníčko

  Paní učitelky:

  • Eva Huserová
  • Lenka Kašperová

  Asistent pedagoga:

  • Pavla Střížová
 • „Každé dítě je génius, jen potřebujeme objevit své přirozené talenty“
  J. Mühlfeit

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2019-2020

  V letošním školním roce budeme vycházet z nového školního vzdělávacího programu „KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“, jehož název jsme si pro naše záměry upravili na

  „KLÍČ DO STŘEDU KLIKATÉHO TAJEMSTVÍ“

  „Jé, to je ale zvláštní klíč.

  Od čeho asi je a jak se sem dostal?

  Páni, mohl by klidně být od …“

  Těmito větami končí kniha Pavla Čecha O klíči, která nás inspirovala při vytváření školního vzdělávacího programu.

  Chceme, aby získávání nových poznatků bylo pro děti dobrodružným procesem, který v dětech probudí touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu tento svět pozitivně ovlivňovat. Východisko záměrů bude vycházet především z potřeb dětí (skupiny). Za pomocí vhodných otázek, pozorování, rozhovoru apod. se určí směr vzdělávací nabídky k dětem. Následná realizace bude promítnuta v tzv. Centrech aktivity, ve kterých budou děti pracovat na základně vlastní volby.

  Ústředním motivem bude pro nás klíč, jehož pomocí budeme otevírat zajímavá témata (za doprovodu písničky „KOLIK JE NA SVĚTĚ KLÍČŮ“) a jejich zkoumáním nacházet postupně klíč k sobě, k druhým, ke společnosti, k přírodě.

   

  KOLIK JE NA SVĚTĚ KLÍČŮ

  KOLIK JE NA SVĚTĚ KLÍČŮ,

  KOLIK JE NA SVĚTĚ CEST?

  TOLIK, CO BAREVNÝCH MÍČŮ,

  TAK KTEROU MÁM SE DÁT VÉST?

   

  REF.: TOHO I TOHO JE MNOHO,

  TOHO I TOHO JE MOC.

  JEDINÉ SLUNCE JE JEDNO

  A TO KDYŽ ZAJDE, JE NOC.

   

  KOLIK JE NA SVĚTĚ ŠKOLEK,

  POKLADNIC, TAJŮ A SNŮ?

  KOLIK JE KLUKŮ A HOLEK,

  KOLIK JE NOCÍ A DNŮ?

   

  REF.: TOHO I TOHO JE MNOHO,

  TOHO I TOHO JE MOC.

  JEDINÉ SLUNCE JE JEDNO

  A TO KDYŽ ZAJDE, JE NOC.

   

  VOLÁME TĚ, MILÝ KLÍČI,

  OTEVŘI DNES ZÁMEK SVŮJ,

  OČEKÁVÁNÍ V NÁS KLÍČÍ,

  S NÁMI SE TEĎ ZARADUJ.

   

  REF.: TOHO I TOHO JE MNOHO,

  TOHO I TOHO JE MOC.

  JEDINÉ SLUNCE JE JEDNO

  A TO KDYŽ ZAJDE, JE NOC.


  UVÍTACÍ BÁSNIČKA DO KROUŽKU – KLÍČ

  POJĎTE VŠICHNI RYCHLE K NÁM,

  KLÍČKEM SRDCE OTVÍRÁM.

  AŤ JSI HOLKA NEBO KLUK,

  USEDNI TIŠE, ANI MUK.

  VŠECHNO NOVÉ VÍTÁME,

  VSTŘÍC DOBRODRUŽSTVÍ SPĚCHÁME.

  KLÍČ SVŮJ NAJDI, TEĎ CESTU HLEDEJ,

  POMALÝM KROKEM SE DO PRÁCE DEJ.

   

  Společně s dětmi vytvoříme cestu labyrintem, v němž budou nacházet pokladnice otevírající bránu poznání. Pro děti zakoupíme dřevěnou truhličku. Tu si samy vyzdobí a mohou si ji vzít domů a ukládat do ní své poklady podle svého přání nebo předměty, které souvisejí s aktuálním tématem. Vycházet budeme ze zájmu a přání dětí.

  Prostřednictvím dobrodružství budeme v dětech probouzet

  • kritické myšlení,
  • fantazii,
  • tvořivost,
  • kreativitu,
  • představivost,
  • obrazutvornost,
  • radost z objevování a prožívání.