sluníčko přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Sluníčko

  Paní učitelky:

  • Huserová Eva
  • Lenka Kašperová
 • Nejmocnějším hybatelem růstu a přeměny je něco mnohem základnějšího než jakýkoli postup: je to změna v srdci.
  John Welwood

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2018-2019

  Již třetím rokem budeme vycházet ze školního vzdělávacího programu „Až rolnička zacinká“.

  „AŽ ROLNIČKA ZACINKÁ“

  Pomocí pohádek vyprávějících o vyšších vlastnostech člověka povedeme děti k tématům jejich života a uvědomění si potřeby mysli, těla i ducha a jejich vzájemné harmonie. Budeme se snažit o propojení kognitivních dovedností s emoční inteligencí, která je pro úspěšný a plnohodnotný lidský život nepostradatelná.

  V nově vytvořeném prostředí třídy budeme nadále propojovat kouzelné příběhy s životem dětí. Větší prostor jsem věnovali také relaxačnímu koutku a kouzelné zahradě, kde budou děti moci odpočívat, nerušeně přemýšlet, domlouvat se, řešit konflikty nebo si jen povídat s kamarády.

  Navážeme na již pootevřenou cestu k hodnotám jako je přátelství, střídmost, síla a naděje, které budeme dále prohlubovat. Dle potřeb a zájmu dětí nás příběhy povedou k dalšímu poznání těchto i dalších hodnot.

  Také s ohledem na vysoké číslo nově příchozích dětí – vesměs tříletých a nové skladbě třídy, je pro nás v dalším školním roce prioritou adaptace a vytvoření pozitivního klimatu třídy v souladu s principy Začít spolu a ŠVP Čarovná rolnička. Opět se budeme intenzivně věnovat oblasti emoční inteligence a práce s emocemi.