květinka přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Květinka

  Paní učitelky:
  • Martina Kužmová
  • Silvie Slavíková

  Asistent pedagoga:

  • Vladislava Vaňková
 • Třídu Květinka navštěvuje 28 dětí ve věku 3 – 7 let. Třídu tvoří 17 chlapců a 11 dívek.

 •  

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2019-2020

  Cílem třídního vzdělávacího projektu „KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“ bude zaměřit se na:

  • získání osobní samostatnosti
  • rozvoj dítěte, jeho učení a poznání
  • respektování vývojových odlišností svých i ostatních
  • schopnost domluvit se a spolupracovat.

  Při otvírání tajemné truhly kouzelným klíčem chceme v dětech probudit touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní inciativu tento svět pozitivně ovlivňovat. Děti se mohou dozvědět odpovědi na otázky, např. Kdo jsem já?, Kdo patří do mé rodiny?, Kdo jsou mí kamarádi?, Jak se slaví Vánoce?, Proč lítá drak? a mnoho dalších.