rozpočet

  • Dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou schválené rozpočty i schválené střednědobé výhledy rozpočtu zveřejněny:

    • Schválené rozpočty pro rok 2020 – ZDE
    • Schválené střednědobé výhledy rozpočtu pro rok 2021/2022 – ZDE

    Případně na úřední desce statutárního města Frýdek-Místek: http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/