zvoneček přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Zvoneček

  Paní učitelky:
  • Ingeborg Chrobáková
  • Iva Habrnálová

  Asistent pedagoga:

  • Jana Horníčková

   

 • V letošním školním roce 2019/20 máme 12 děvčat a 15 chlapců.

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2019-2020

 • V letošním školním roce budeme pracovat podle tříletého tematického celku

  KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“

  „Jé to je ale zvláštní klíč.

  Od čeho asi je a jak se sem dostal ?

  Páni, mohl by klidně být od …“


  Vzdělávací plán třídy Zvoneček pro školní rok 2019/2020

  Motivací pro naši další práci se stala kniha od Pavla Čecha „O klíči“.

  Příběhem nás bude provázat chlapec, který našel klíč a otevře spolu s dětmi zajímavá témata, zavede děti do dobrodružství, které probudí jejich touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu tento svět pozitivně ovlivňovat. Východisko záměru bude vycházet ze složení dětí a jejich potřeb.

  Cíl: V letošním roce se zaměříme na rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

  Na začátku školního roku se zaměříme na:

  • adaptaci
  • seznámení s třídou Zvoneček, prostorami MŠ, zahradou
  • tvoření pravidel třídy
  • seznámení s centry aktivit