zvoneček přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Zvoneček

  Paní učitelky:
  • Ingeborg Chrobáková
  • Iva Habrnálová

  Asistent pedagoga:

  • Jana Horníčková

   

 • V letošním školním roce 2018/19 máme 11 děvčat a 16 chlapců.

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2018-2019

 • V letošním školním roce budeme 3. rokem pracovat podle ŠVP

  AŽ ROLNIČKA ZACINKÁ“

  Čarovná rolnička je literárním příběhem současnosti a pedagogickým nástrojem korespondujícím s potřebami současných pedagogických přístupu. Pomocí pohádek vyprávějících o vyšších vlastnostech člověka jako je soucit, naděje, úcta a další, přivede děti k tématům jejich života a zohlední potřeby mysli, těla i ducha. Navážeme na další pohádky z projektu „Čarovná rolnička“ a zaměříme se na prohloubení dušení pohody dětí a všestranný rozvoj intelektu. Komunitní diskuse, situační učení, didakticky zacílené činnosti nabízí chvíle s čarovnou rolničkou v mateřské škole, které přivedou děti ke vzdělávání v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Výkon pak můžeme nahradit procesem, nejistotu sebepoznáním, posuzování přijetím, pochvalu oceněním.

  Na začátku školního roku se zaměříme na:

  • adaptaci
  • seznámení s třídou Zvoneček, prostorami MŠ, zahradou
  • seznámení s kamarády a zaměstnanci MŠ
  • tvoření pravidel třídy
  • seznámení s centry aktivit 

  V dalších měsících navážeme na jiné pohádky z Čarovné rolničky. Témata budeme vytvářet průběžně podle potřeb dětí a složení skupiny třídy. Během roku vzpomeneme na tradice a školní akce MŠ.

  V průběhu školního roku 2018/2019 se zaměříme na tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte.