Celé Česko čte dětem

 • cesko cte

 • Čtenáři našeho webu,

  rádi vás zde seznámíme s celorepublikovým projektem Celé Česko čte dětem, kterého se velmi rádi účastníme i my.
  Rodičovské předčítání je jedním z pilířů psychického, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.
  Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do mladého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

  „Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos.“

 • obrázek

 • Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.
  U předčítání se skutečně jedná o celou řadu výhod, které platí i pro děti, jež jsou nemocné či postižené. Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.

 • „Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“

  Připravili jsme si pro vás tzv. čtecí středy, kdy v cca 13.00 hodin můžete dětem přečíst libovolný příběh dle vašeho výběru (cca 20 minut, v rámci odpoledního odpočinku). Máte-li zájem číst, ale čas či den vám prostě nevyhovuje, není nic jednoduššího, než se s vaší paní učitelkou domluvit na jiném termínu a hodině.
   
  Webové stránky Celé Česko čte dětem