PŘERUŠENÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VS. KORONAVIR

Březen 11, 2020

Vážení rodiče, prosím, dočtěte celý text, všechny informace jsou důležité, děkuji.

Informuji Vás, že Rada města Frýdku-Místku na své 42. schůzi konané dne 13. 3. 2020 

  1. rozhodla
  • o přerušení provozu mateřských škol pro veřejnost v rámci příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, a to z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání s tím, že zaměstnanci mateřských škol (resp. jsou určeny 2 mateřské školy ve Frýdku-Místku, které budou službu uvedenou níže zprostředkovávat; nejedná se o MŠ Beruška F-M; dotčení zákonní zástupci by měli být již informováni, o jaké MŠ se jedná), budou dle pokynů odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy dle potřeby na pracovištích zajišťovat provizorní zajištění péče o děti, jejichž rodiče jsou zapojeni do kritické infrastruktury ve městě a jsou prokazatelně bezinfekční a bez cestovatelské anamnézy (kritická infrastruktura: zejména Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, Městská policie Frýdek-Místek, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky).
  1. ukládá
  • ředitelům příspěvkových organizací uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, aby zajistili realizaci bodu 1 tohoto usnesení.

Zaměstnanec – rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Doporučený postup a formuláře najdete pod tímto odkazem:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

  • Rodiče, kteří budou chtít uplatnit ošetřovné, nechť píšou na beruska@msberuska.cz – hospodářka MŠ Dagmar Surmová, případně 558 630 186, 732 761 423.
  • Rodiče, kteří jsou zaměstnáni u záchranných složek a neví, jak si s danou situací poradit, stačí napsat na m.kocur@msberuska.cz.

Děkujeme za spolupráci, Martin Kocur, 13. 3. 2020, 20.15 hodin.