motýlek přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Motýlek

  Paní učitelky:
  • Jana Škarabelová
  • Drahomíra Čecháková

  Asistent pedagoga:

  • Pavla Střízová
 • „Nechme děti ptát se a přemýšlet…“

  Kde je nekonečno? Odkud se berou sny, které se mi zdají? Umí pštros létat?
  Spolu s dětmi budeme vycházet ze skutečnosti, že vše, co se na světě děje, je relativní, existuje jen velmi málo objektivních pravd a nezpochybnitelných faktů, a že život je smysluplný právě tím, jak je rozmanitý ve všech svých podobách.

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2018-2019 

  Tento rok jsme se rozhodly naplňovat požadavky vycházející z rámcového vzdělávacího programu na pozadí knižních příběhů a v závislosti na aktuálních zájmech a potřebách dětí.

  Stejně jako minulý rok, budeme pracovat s koncepty, které nalezneme ve fantazijním, stejně jako ve skutečném světě, s ohledem na rozvoj emoční inteligence u dětí. Jde například rozvoj schopnosti sebeuvědomění, sebekontroly, vnitřní motivace, empatie, vůle, schopnosti navazovat vztahy.

  Místo předkládání hotových poznatků se u dětí zaměříme na rozvoj kritického myšlení, jež budeme podporovat pokládáním otevřených otázek k různým tématům, která budou děti zajímat, tedy inspirovat ke komunikaci, k učení a následně k sebepoznání, stejně jako k poznání druhých. Budeme s dětmi hledat argumenty pro obhajobu svého názoru, podporovat je v samostatném rozhodování, v závislosti na vědomí vlastní odpovědnosti.

  Vzhledem k tomu, že v tomto roce budeme mít ve třídě více předškolních dětí, předpokládáme podrobnější vhled do aktuálních témat. Témata budeme tvořit spolu s dětmi, nejčastěji formou myšlenkových map, s ohledem na rozvoj kompetencí.