Celé Česko čte dětem

 • cesko cte

 • Čtenáři našeho webu,

  rádi vás zde seznámíme s celorepublikovým projektem Celé Česko čte dětem, kterého se velmi rádi účastníme i my.
  Rodičovské předčítání je jedním z pilířů psychického, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.
  Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do mladého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

  „Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos.“

 • obrázek

 • Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.
  U předčítání se skutečně jedná o celou řadu výhod, které platí i pro děti, jež jsou nemocné či postižené. Několik desítek minut čtení dětem denně je v rodině magický, posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než televize a počítačové hry.

 • „Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“

  Připravili jsme si pro vás tzv. čtecí čtvrtky, kdy kolem 13.00 hodiny (v čase odpočinku dětí) můžete dětem přečíst libovolný příběh dle vašeho výběru (cca 20 minut). Máte-li zájem číst, ale čas či den vám prostě nevyhovuje, není nic jednoduššího, než se s vaší paní učitelkou domluvit na jiném termínu a hodině.
   
  Webové stránky Celé Česko čte dětem