Povinné vzdělávání dětí

Milí rodiče,

níže přikládáme informace ke vzdělávání dětí, pro něž je vzdělávací proces povinný, tzn. děti, které dovrší před novým školním rokem pěti let. Jde především o docházku do MŠ a omlouvání absencí dětí.

Výňatek ze školního řádu platného od 1. 9. 2020 

Více ve školním řádu, který najdete na nástěnce MŠ Beruška F-M.