průběh dne v mateřské škole

 • Provoz mateřské školy od 6.00 do 16.30 hodiny.

 • Od 6:00 hod. do cca 8:45 hod. – přijímání dětí (do 8.30 h.), ranní úkol a hry, svačinka, činnosti dle volby dětí, svačinka
  • Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. ranní úkol. Jeho cílem je ulehčit vstup rodičů do třídy a předání dětí bez stresu a spěchu. Současně tím ulehčujeme vstup samotných dětí, protože cítí podporu svých nejbližších. Děti pak plynule přecházejí k činnostem nebo hrám v některém centru aktivit. Mezi 8.00 hod až 8.45 hod mají děti (před)připravenou svačinu.
   
  Mezi 8:45 hod. až 9:00 hod. začíná ranní kruh, centra aktivit, hodnotící kruh
  • Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat.
  • Když se děti seznámí s programem dne, zvolí si činnost z nabídky v centrech aktivit (dle své inteligence). V umožnění samostatně si zvolit činnosti v centrech aktivit, podporujeme zodpovědnost, samostatnost, aktivní účast, samostatné myšlení, radost a podporu zájmů.
  • Po ukončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu – hodnotícím, kde mohou zhodnotit svou práci, co se jim povedlo či nepovedlo, nebo jestli by něco změnily. Kdo jim při práci pomohl a co se nového naučily, objevily. Jak se cítily, koho by ocenily apod.
   
  Kolem 10:00 hod. – hry na zahradě, procházky
  • Pobyt na zahradě (foto) slouží k pohybovým aktivitám, poznávání přírody, pěstitelským činnostem a dalším činnostem, ke kterým naše zahrada vybízí. Pobyt venku věnujeme i cíleným procházkám po okolí MŠ.
   
  Od 11:30 hod. – oběd
  • Kromě uspokojení základních potřeb dětí, slouží oběd k navazování a zdokonalení sociálních a kulturních zkušeností. Děti jsou vedeny k samostatnosti, sebeobsluze a zodpovděnosti. Je nepřípustné děti nutit do jídla.
  • Děti jsou vedeny a podporovány k dodržování základních hygienických návyků.
   
  Od cca 12:15 hod. – 14:00 hod. – odpočinek dětí
  • Samotný odpočinek má hlubší podstatu, než by se mohlo zdát. Mozek, tělo, fyziologie takto malého člověka potřebuje zklidnit, nechat myšlenky jen volně bezstarostně pobíhat a současně trénovat tento duševní prostor pro celkové zklidnění organizmu. Proto i samotná relaxace (když dítě neusne) má své opodstatnění, následně dopad na vitalitu dítěte v další části dne, na jeho zdraví a psychickou pohodu/odolnost v dlouhodobém horizontu, kterou často nevidíme nebo si spíše nedáváme do souvislostí. Proto i samotné klidové činnosti (po pohádce, osobní relaxaci) by měly respektovat tuto fázi dne na nenáročnost aktivit (i mozek si potřebuje odpočinout), např. prohlížením knih, vybarvováním obrázků … Dětský mozek potřebuje zažívat během dne přepínání z aktivity a pozornosti do uvolnění a klidu, protože tím tvoří a posiluje dráhy, které po zbytek života bude využívat při regulaci potřeb a regulaci emocí.

   
  Přibližně od 14:00 hod. do 16:00 hod. – odpolední hry
  • Po odpočinu si děti uklidí lehátko a převlečou se (případně s podporou učitelky), následuje svačinka.
  • Po svačince si děti volně vyberou hry v centrech aktivit podle vlastního uvážení, případně si dodělávají práce z dopolední činnosti.
   
  Od 16:00 do 16.30 hod. – odpolední hry
  • Zejména s ohledem na dojíždějící a pracující rodiče, pro které je nezbytné, aby byl provoz MŠ do 16.30 hod. Děti budou jednotně ve třídě Zvoneček.
 • Průběh dne vychází ze Školního vzdělávacího programu „Kamínky na cestě“ v návaznosti na mezinárodní program Začít spolu. 
  Více o Začít spolu ZDE