světluška přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Světluška

  Paní učitelky:
  • Lenka Dujková
  • Petra Konečná
  Asistent pedagoga:
  • Magdaléna Štveráková
  Mailové spojení:

   

 • Příroda a zájem o ni, ze strany dětí i nás, nás inspirovala při vytváření nového školního vzdělávacího programu.

  „Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě.“
  (Zénón z Kitia)

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2020-2021

  Klíč k labyrintu světa (ŠVP) posouvá tematické vzdělávání ve skupině dětí k další variantě, která má za cíl rozšiřovat obzory vzdělávání, vycházející z momentální úrovně zájmů, schopností a dovedností dětí ve třídě.

  Klíč k labyrintu přírody

  Souhrn oblastí, týkajících se přírody, nabízí učení formou projektů, tedy tematických oblastí, které evokují učení vyplývající ze souvislostí a navazujících témat. Příroda je hlavním vodítkem a motivačním prvkem. Smyslové, realistické a prožitkové metody, jsou stěžejní v nabídce činností. Kdo vlastní klíč k přírodě, odemkne si bránu života, aby na cestě Labyrintem

  • mnohé poznal,
  • jiné dokázal,
  • nové objevil.

  Seznámíme se s životem stromů, budeme poznávat les, odhalíme význam vody v přírodě, objevíme objekty neživé přírody, budeme se učit chránit vlastní zdraví, také se učit ze života zvířat, využijeme roční období k poznávání a učení a prostor zahrady využijeme k učení a hrám.

  Navržené oblasti projektu jsou:

  • Pravidla nám pomáhají
  • Jak žijí stromy
  • Co se děje v lese
  • Jak se voda mění
  • Kameny, děti země
  • Příroda nám praví , hlídejte si zdraví
  • Máme rádi zvířata
  • Jaro dělá pokusy
  • Co to roste na poli
  • Školka na zahradě

  Klíč k labyrintu světa posouvá tematické vzdělávání ve skupině dětí k další variantě, která má za cíl rozšiřovat obzory vzdělávání, vycházející z momentální úrovně zájmů, schopností a dovedností dětí ve třídě. 

  Příroda je mocná čarodějka, která dokáže mávnutím kouzelného proutku proměnit smutnou krajinu v nádherný obraz s dokonalými barvami, z jezer a rybníků vykouzlit hladké ledové plochy a to s naprostou přesností, kdykoliv si jen zamane. Je plná různorodých zvuků, obrazců a energie.

  PŘÍRODA JE ŽIVOT, ŽIVOT JE PŘÍRODA.