informace o platbách

 • Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

  Úplata za předškolní vzdělávání
  • pro školní rok 2023/24

   úplata se platí po celý školní rok od 1. září do 31. srpna (včetně prázdnin), pokud je dítě řádně včas odhlášeno na celý prázdninový měsíc, je od úplaty osvobozeno.

   700 Kč/ měsíc
  Osvobozeni od úplaty:
  • všechny děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (5leté), vč. odkladů
  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • rodič,kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,nebo
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.
 • To vše za předpokladu, že skutečnost prokáže v daném měsíci řediteli mateřské školy na základě žádosti (nevztahuje se na zákonem stanovenou bezúplatnost v posledním školním roce).

   

  Školní stravování

 • Celodenní 40 Kč

 • Celodenní 7letí 44 Kč

 • Strava se odhlašuje a přihlašuje den dopředu do 13 hodin, pouze v pondělí do 8 hodin (558 630 516, 778 776 464), v ostatní dny nelze stravu ráno přihlásit ani odhlásit.
  V případě onemocnění můžou rodiče první den nemoci odebrat stravu do jídlonosiče a to od 11.30 do 12 hodin na „své“ třídě.

 • Strava i úplata za předškolní vzdělávání se platí bezhotovostním stykem „INKASNÍ PLATBOU“, v mimořádných případech v hotovosti na počátku měsíce v den k tomu určený. Inkaso si, prosíme, nastavte na 1700,- Kč/měsíc. Částku si stahujeme na začátku každého měsíce. Děkujeme.

 • Účet u FIO banky: 2900783740/2010