Klub rodičů a přátel MŠ Beruška, z.s.

  • IČO:
   26526026
  • Název:
   Klub rodičů a přátel MŠ Beruška, z.s.
  • Adresa:
   Nad Lipinou 2318, Frýdek-Místek, 738 01
  • Kontakt:
   732 224 966
  • Mail:
   rodice@msberuska.cz
  • Číslo účtu:
   176507374/0300 (Era)
  • Předsedkyně spolku:
   Mgr. Markéta Fucimanová
  • Místopředseda spolku:
   Bc. Martin Kocur
  • Koordinátor akcí:
   Vojtěch Kaizr

  Milí rodiče, prosíme o uhrazení členského poplatku(schválený) do Klubu rodičů a přátel z.s. ve výši 500,-Kč/dítě/rok; v případě sourozenců se vztahuje 50% sleva na druhé dítě z páru sourozenců.

  Podmínky úhrady pro MŠ Beruška – Nad Lipinou:

  • jedná se o jiný účet, než na který zasíláte školné, stravné
  • do 22. září 2023 bezhotovostní platbou na účet ERA: 176507374/0300 (ve výjimečných případech v hotovosti), do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení dítěte.

  Děti, které navštěvují MŠ Beruška F-M, se po uhrazení členského poplatku stávají členy Klubu rodičů a přátel MŠ Beruška, z.s., resp. jejich zákonní zástupci. Z vybraných poplatků se hradí výlety (doprava), exkurse, odměny pro děti (Mikuláš, karneval, kšiltovky, trika aj.). 

  Prioritním cílem spolku je rodiče co nejvíce zapojit do chodu školky (vč. komunikace s pracovníky MŠ), do práce ve třídách = partnerství v praxi (propojení, pochopení, souznění). Rodiče si tímto způsobem můžou najít nové přátele, vytváří se pocit sounáležitosti a vlastním příkladem vedou děti ke schopnosti spolupracovat, komunikovat, spolupodílet se na společném záměru a mít radost z dobře prožité aktivity.

  Rodinná rada aneb rodiče, kteří si chtějí najít čas na spolupráci s MŠ, složená z několika zákonných zástupců dětí z jednotlivých tříd, spolurozhoduje o dění ve školce, organizuje nebo spoluorganizuje různé akce sportovního, kulturního i vzdělávacího charakteru, jako je například Drakiáda, Uspávání a probouzení Berušky, Mikuláš a další. 

  Milí rodiče, chtěli bychom vás požádat o spolupráci, která se může projevit např. napsáním e-mailu (rodice@msberuska.cz) nebo osobním setkáním. Máte-li tedy jakékoliv náměty, nápady, připomínky, dotazy apod., budeme rádi, když se s námi o ně podělíte. Děkujeme

  • Členský poplatek
   • 50% sleva se vztahuje na druhé dítě z páru sourozenců
   • úhrada členského příspěvku musí být provedena do konce září na výše uvedený účet (!POZOR! jiný účet než na který platíte školné, stravné)
   500 Kčdítě / rok