sluníčko přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Sluníčko

  Paní učitelky:

  • Eva Huserová
  • Lenka Kašperová

  Mailové spojení:

   

 • „Být ctnostným člověkem neznamená být „jen“ slušným člověkem, ale také být např. odvážným, hledajícím pravdu.“

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2022-2023

  V letošním školním roce pokračujeme ve školním vzdělávacím programu

  „KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“ a třídním vzdělávacím programu zaměřeném na výchovu dětí ke ctnostem pod názvem

  „TOULKY ZA SLUNCEM ZAHRADOU CTNOSTÍ“

   

  „CTNOSTI JSOU VNITŘNÍ KVALITY OSOBNOSTI, KTERÉ MAJÍ POZITIVNÍ VLIV NA NÁS SAMÉ I NA SVĚT KOLEM NÁS. JSOU NAŠIM VNITŘNÍM MOTOREM MĚNIT SEBE I SVĚT K LEPŠÍMU. CTNOSTI JSOU JEMNÉ PŘEDIVO DOBRA V NÁS.“

  „Být ctnostným člověkem neznamená být „jen“ slušným člověkem, ale také být např. odvážným, proaktivním a hledajícím pravdu.“

   

  Při práci se ctnostmi využijeme 3 pilíře:

  • verbálního pojmenování v běžných situacích,
  • praktické činnosti dítěte během dne – centra aktivit
  • vizualizace pomocí obrázků – práce v ranním kruhu

  Během roku budeme pracovat s 8 vybranými ctnostmi, které nás budou provázet v běžných činnostech. Pro tento školní rok jsme zvolily tyto ctnosti:

  • PŘÁTELSKOST
  • RESPEKT
  • ŠTĚDROST
  • SEBELÁSKA
  • TVOŘIVOST
  • SEBEDŮVĚRA
  • DŮVĚRA
  • JEDINEČNOST