sluníčko přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Sluníčko

  Paní učitelky:

  • Eva Huserová
  • Lenka Kašperová

  Mailové spojení:

   

 • Naším cílem bude podporovat v dětech zvídavost, otevřenost všemu novému, zájem o přírodu, probouzet v dětech emoce, rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost řešit problémy a spolupracovat. Pomocí prožitku a společného sdílení obohatit sebe i druhé.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2023-2024

  V letošním školním roce bude TVP vycházet ze školního vzdělávacího programu

   „KAMÍNKY NA CESTĚ“

   

  Během roku je naším záměrem zahrnout do plánování 3 zásadní témata, a to:

  První pod názvem „KAŽDÝ Z NÁS MÁ V SOBĚ SVĚTÝLKO“. V tomto tématu  zaměříme naši pozornost na ohleduplnost, respekt vůči sobě samému a druhým, k uvědomění si naší jedinečnosti  i jedinečnosti našich rodin…

  Druhý pod názvem „VODA JE VZÁCNÝ POKLAD“. Pomocí tohoto živlu se budeme snažit v dětech zasít semínka odpovědného postoje k životnímu prostředí. Povedeme naše kroky k zamyšlení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

  Třetím tématem bude „CO SE RODÍ Z PŮDY“. Půda a její hlubší pozorování přispěje k objevování živé i neživé přírody i k uvědomění si významného vlivu na naše tělo i mysl.

  Ústředním motivem bude příběh o kamínku, který bude cestovat společně s námi. Zároveň se každý víkend kamínek ocitne v rodině některého z dětí a ve spolupráci s rodiči děti povedou jeho cestovatelský deník.

  Ze svých předchozích cest, kde potkal kamínek řadu kamarádů – vzácných kamenů, budou od nich dětem chodit dopisy, skrývající indicie vedoucí k jejich nalezení. Tyto vzácné kameny nám pomohou společně otevřít témata výše uvedená a povedou k realizaci učebního procesu s hierarchií přijímání obsahu učení se. Začneme evokací při společném sdílení v ranním kruhu, budeme pokračovat vědomým učením v centrech aktivit a dospějeme až k reflexi na učební proces jako celek. Zároveň využijeme karty stejnojmenného názvu pro děti i rodiče.