sluníčko přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Sluníčko

  Paní učitelky:

  • Eva Huserová
  • Lenka Kašperová

  Asistent pedagoga:

  • Magdaléna Krejčí

  Mailové spojení:

   

 • „… v každém člověku je slunce, jenom je nechat plát …“
  Sókratés

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2020-2021

  V letošním školním roce pokračujeme ve školním vzdělávacím programu

  „KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“ pod názvem

  „KLÍČ K POKLADŮM SLUNCE ANEB TOULKY ZA SLUNCEM“

   

  SS P O L U P R Á C E

  L L E H K O S T

  UU M Ě N Í …

  NN Á V R A T

  CC E L I S T V O S T

  EE N E R G I E

  Na těchto principech budeme společně s dětmi stavět pyramidu poznání.

  Na počátku bylo: „Budiž světlo!“

  Slunce, podle dnes dostupných poznatků, je nezbytnou podmínkou existence naší formy života. Kdyby Slunce mělo přestat zářit, respektive jeho paprsky by k nám na Zemi přestaly pronikat, tak by to, čemu říkáme život, pravděpodobně zaniklo. Odtud pramení obraz slunce jako symbolu života (dárce života).

  Slunce vedle své životadárnosti inspiruje i svým zdánlivým pohybem po obloze, svým pro lidstvo věčným vycházením a zapadáním.

  Sluneční paprsky mohou být pociťovány jako životodárné, což se pojí s řadou pozitivních vlastností jako „odolnost, radost, energie, optimismus, vášeň, nadšení“. Mohou však být i ničivé. Pak se pojí s vlastnostmi negativními jako „výbušnost“, útočnost, vztek či nedůtklivost.

  Během roku nás Slunce v různých podobách bude provázet jednotlivými tématy

  • KLÍČ K SOBĚ („Kam nechodí Slunce, chodí lékař“ – emoce, zdraví, lidské tělo);
  • KLÍČ K DRUHÝM („Světlo v srdci druhých“ – vztahy, hodnoty, komunikace);
  • KLÍČ KE SPOLEČNOSTI („Pro koho svítí Slunce?“ – Země – národy, kultura, stavby, svět kolem nás);
  • KLÍČ K PŘÍRODĚ („Kdo se vyhřívá na Slunci?“ – říše živočichů, rostlin, živá a neživá příroda, „Slunce jako hvězda“ – vesmír a jeho zákonitosti).

  Každý z nás je sluncem sobě samému a zároveň i jinému člověku. Země je díky Slunci místem řady zázraků…, pojďme je společně objevovat.