sluníčko přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Sluníčko

  Paní učitelky:

  • Eva Huserová
  • Lenka Kašperová

  Asistent pedagoga:

  • Magdaléna Krejčí

  Mailové spojení:

   

 • „Být ctnostným člověkem neznamená být „jen“ slušným člověkem, ale také být např. odvážným, hledajícím pravdu.“

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro 2021-2022

  V letošním školním roce pokračujeme ve školním vzdělávacím programu „KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“ a rozšíříme TVP o výchovu dětí ke ctnostem pod novým názvem

  „TOULKY ZA SLUNCEM ZAHRADOU CTNOSTÍ“.

  „CTNOSTI JSOU VNITŘNÍ KVALITY OSOBNOSTI, KTERÉ MAJÍ POZITIVNÍ VLIV NA NÁS SAMÉ I NA SVĚT KOLEM NÁS. JSOU NAŠIM VNITŘNÍM MOTOREM MĚNIT SEBE I SVĚT K LEPŠÍMU. CTNOSTI JSOU JEMNÉ PŘEDIVO DOBRA V NÁS.“

   

   Při práci se ctnostmi využijeme 3 pilíře:

  • verbálního pojmenování v běžných situacích,
  • praktické činnosti dítěte během dne – centra aktivit
  • vizualizace pomocí obrázků – práce v ranním kruhu

  Společně jsme vybrali těchto 10 ctností:

   ZÁŘÍ

  • SAMOSTATNOST – UMĚNÍ POSTARAT SE SÁM O SEBE, DOKÁZAT NĚCO SÁM (ADAPTACE, CHYBA JE DOBRÁ)

  ŘÍJEN

  • ZODPOVĚDNOST – SCHOPNOST UVĚDOMIT SI NÁSLEDKY VLASTNÍHO CHOVÁNÍ, PŘIJMOUT JE TAKOVÉ, JAKÉ JSOU A PRACOVAT S NIMI DÁL (PRAVIDLA, NAŠE BERUŠKA – MORČE)

  LISTOPAD

  • STAROSTLIVOST – SCHOPNOST PEČOVAT O VĚCI, O NĚKOHO, SNAHA O TO, ABY NĚCO DOBŘE DOPADLO (PÉČE O VĚCI, PROSTŘEDÍ, PŘÍRODU, O SEBE)

  PROSINEC

  • ŠTĚDROST – OCHOTA ROZDĚLIT SE S OSTATNÍMI, CHUŤ DÁVAT ZE SVÉHO (PŘÁNÍ A POTŘEBY DRUHÝCH, CO DÁŠ, TO DOSTANEŠ ZPÁTKY, PROČ JE ŠTĚDRÝ DEN ŠTĚDRÝ)

  LEDEN

  • ODVAHA – VNITŘNÍ SÍLA ZVLÁDNOUT VĚCI, KTERÉ JSOU VELKÉ, KTERÝCH SE BOJÍM (TŘI KRÁLOVÉ, KAŽDÝ MŮŽE BÝT HRDINA)

  ÚNOR

  • ZVÍDAVOST – TOUHA OBJEVOVAT SVĚT KOLEM SEBE A JEHO ZÁKONITOSTI, CHUŤ ZAJÍMAT SE O SEBE I DRUHÉ (CHUŤ PROZKOUMÁVAT, OBJEVOVAT, CO MĚ BAVÍ, VŠÍMÁME SI MALIČKOSTÍ)

  BŘEZEN

  • VZÁJEMNOST – CHUŤ BÝT SI VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÍ S DRUHÝMI (SOUHRA A PODPORA, CO SDÍLÍM S DRUHÝMI – KARNEVAL)

  DUBEN

  • DŮVĚRA –   SCHOPNOST SPOLEHNOUT SE NA DRUHÉ BEZ STRACHU ZE ZKLAMÁNÍ (KOMU NEJVÍCE DŮVĚŘUJI A PROČ, DRUHÁ ŠANCE, DODRŽOVÁNÍ DOHOD)

  KVĚTEN

  • SEBELÁSKA –   SCHOPNOST MÍT RÁD SÁM SEBE TAKOVÉHO, JAKÝ JSEM (CHVILKA PRO SEBE, CO MI UDĚLÁ DOBŘE, CO MĚ TĚŠÍ, ČEHO SI NA SOBĚ CENÍM)

  ČERVEN

  • NADŠENÍ – POZITIVNÍ NÁBOJ DO ŽIVOTA, CHUŤ DĚLAT RŮZNÉ VĚCI SE ZAPÁLENÍM V SRDCI (CO NÁS BAVÍ, Z ČEHO MÁM RADOST, ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, SPOLEČNÉ VÝLETY)