květinka přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Květinka

  Paní učitelky:
  • Martina Kužmová
  • Silvie Slavíková

  Asistent pedagoga:

  • Vladislava Vaňková

  Mailové spojení:

   

 • Třídu Květinka navštěvuje 23 dětí ve věku 3 – 7 let. Třídu tvoří 12 chlapců a 11 dívek.

 •  

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2020-2021

  Plánem třídního vzdělávacího projektu na školní rok 2020– 2021

  „KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“

  bude zaměřit se na:

  • rozvoj osobní samostatnosti;
  • rozvoj sociálních návyků;
  • rozšiřování všeobecných znalostí;
  • rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností (receptivních i produktivních).

  Při otevírání tajemné truhly kouzleným klíčem na základě nalezených indicií chceme v dětech probudit touhu vědět o okolním světě stále více a potřebu vyvíjet vlastní iniciativu tento svět pozitivně ovlivňovat. Děti se mohou dozvědět odpovědi na otázky, např: Kdo jsem já?, Jak funguje záchranný systém?, Jak se slaví Velikonoce? A mnoho dalších. Nápomocny nám v tom budou tematické bloky

  • Klíč k sobě;
  • Klíč k druhým;
  • Klíč ke společnosti;
  • a Klíč k přírodě.