květinka přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Květinka

  Paní učitelky:
  • Martina Kužmová
  • Silvie Slavíková

  Asistent pedagoga:

  • Vladislava Vaňková

  Mailové spojení:

   

 • Třídu Květinka navštěvuje 23 dětí ve věku 3 – 7 let. Třídu tvoří 13 chlapců a 10 dívek.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2021-2022

  Cílem třídního vzdělávacího projektu na školní rok 2021– 2022

  KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA“

  bude zaměřit se na:

  • otevřený a odpovědný přístup k přírodě a životnímu prostředí
  • podporu duševní a fyzické pohody
  • rozvoj psychické a tělesné zdatnosti dětí, vůle a schopnosti sebeovládání

  Při otevírání tajemné truhly kouzleným klíčem na základě nalezených indicií chceme v dětech probudit touhu nejen dozvědět se o přírodě co nejvíce, ale také zjistit, jak mohou svým jednáním a chováním přírodu ovlivňovat a chránit.  Děti se mohou dozvědět odpovědi na otázky, např: Jak třídíme odpad?, Kdo žije na louce?, Jak se starat o zvířata?, K čemu potřebujeme stromy apod. 

  Nápomocny nám v tom budou tematické bloky Klíč k sobě, Klíč k druhým, Klíč ke společnosti a Klíč k přírodě.