rozpočet

  • Dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou schválené rozpočty i schválené střednědobé výhledy rozpočtu zveřejněny:

    • Návrhy rozpočtu na rok 2022- ZDE

    • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 – 2024 – ZDE

    Případně na úřední desce statutárního města Frýdek-Místek: http://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/uredni-deska/