rozpočet

  • Dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou schválené rozpočty i schválené střednědobé výhledy rozpočtu zveřejněny:

    • Návrh rozpočtu pro rok 2024 – ZDE

    • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na 2025-2026 – ZDE