rozpočet

  • Dle Zásad řízení příspěvkových organizací jsou v rámci postupu při schvalování rozpočtu i střednědobého výhledu rozpočtu PO jednotlivé příspěvkové organizace povinny zveřejnit na svých webových stránkách odkaz na webové stránky města, kde jsou schválené rozpočty i schválené střednědobé výhledy rozpočtu zveřejněny:

    • Schválený rozpočet na rok 2023 – ZDE

    • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 – 2025 – ZDE