průběh dne v mateřské škole

 • Provoz mateřské školy od 6.00 do 16.30 hodiny.

 • Od 6:00 hod. do cca 8:45hod. – přijímání dětí (do 8:30 hod.), ranní úkol a hry, činnosti dle volby dětí, svačinka
  • Při vstupu do třídy čeká děti a jejich rodiče tzv. ranní úkol. Jeho cílem je především ulehčit vstup rodičů do třídy a předání dětí bez stresu a spěchu. Děti pak plynule přecházejí k činnostem nebo hrám v některém centru aktivit. Mezi 8.00 hod a 9.00 hod mají děti připravenou svačinu.
   
  Mezi 8:45 hod. až 9:00 hod. začíná ranní kruh, centra aktivit, hodnotící kruh
  • Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. Cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat, ze kterých činností si mohou vybrat.
  • Když se děti seznámí s programem dne, zvolí si činnost z nabídky v centrech aktivit. V umožnění samostatně si zvolit činnosti v centrech aktivit, podporujeme zodpovědnost, samostatnost, aktivní účast, samostatné myšlení, radost a podporu zájmů.
  • Po ukončení činnosti se děti opět sejdou v kruhu – hodnotícím, kde mohou zhodnotit svou práci, co se jim povedlo či nepovedlo, nebo jestli by něco změnily. Kdo jim při práci pomohl a co se nového naučily, objevily.
   
  Kolem 10:00 hod. – hry na zahradě, procházky
  • Pobyt na zahradě slouží k pohybovým aktivitám, poznávání přírody, pěstitelským činnostem a dalším aktivitám např. poznáváním okolí MŠ.
   
  Od 11:30 hod. – oběd
  • Kromě uspokojení základních potřeb dětí, slouží oběd k navazování a zdokonalení sociálních a kulturních zkušeností. Děti jsou vedeny k samostatnosti, sebeobsluze. Je nepřípustné děti nutit do jídla.
  • Děti jsou vedeny a podporovány k dodržování základních hygienických návyků.
   
  Od 12:15 hod. – 14:00 hod. – odpočinek dětí
  • Děti, které stráví v MŠ více než 6 hodin, potřebují čas na odpočinek a odreagování od denních činností. Děti se vedou ke zklidnění a relaxaci. Ty děti, které neusnou, budou vyzvány k tichým činnostem (prohlížení knihy, práce u stolečku). Je nepřípustné děti nutit do spánku.
   
  Přibližně od 14:00 hod. do 16:00 hod. – odpolední hry
  • Kdo si uklidí lehátko a převleče se, může jít na svačinku.
  • Po svačince si děti volně vyberou hry v centrech podle vlastního uvážení, případně si dodělávají práce z dopolední činnosti.

   

  Od 16:00 do 16.30 hod. – odpolední hry
  • Zejména s ohledem na dojíždějící a pracující rodiče, pro které je nezbytné, aby byl provoz MŠ do 16.30 hod. Děti budou jednotně ve třídě Broučků.
 • Průběh dne vychází ze Školního vzdělávacího programu „Kamínky na cestě“ v návaznosti na mezinárodní program Začít spolu. 
  Více o Začít spolu ZDE