projekty

  • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování v prioritní ose 3 OP VVV – tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ I - Program OPJAK (září 2022 - srpen 2024)
  • Účast ve výzvě v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci - Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. V projektu již od září 2017 - dosud.
  • Účast v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III., kde se pro zapojené MŠ generovaly nebo generují různé typy školení pro zaměstnance nebo jiné materiální výhody v rámci projektu bezplatně (realizujeme).
  • Účast v projektu v rámci Výzvy č. 7/2019 Národního programu Životní prostředí, vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí s cílem nové přírodní zahrady na odloučeném pracovišti (realizujeme). Více ZDE.
  • Národní plán obnovy – komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Tato komponenta přispívá na vybavení dětí/žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. Více obrázek ZDE.
 • zahrada v přírodním stylu
 • Šablony III - OP VVV, 2020-22
 • Celé Česko čte dětem