kroužky

 • Školní rok 2021-2022

  Kroužky v době Covid-19

  Covid čas nám neumožňuje realizovat kroužky v běžném režimu, proto přicházíme s cestou, za jakých podmínek by to mohlo jít.

  Jak to provedeme?

  U dětí z budovy Olbrachtova nedochází ke slučování jednotlivých tříd, pokud možno za žádných okolností (když provoz umožňuje). Proto i případný kroužek bude organizován vždy jen pro danou třídu. Bude-li dostatečný počet zájemců (min. 10 dětí), máme/te z větší půle vyhráno (např. mohou být 3 kroužky Šachu, pro každou třídu zvlášť). Až poté se zájemci dozvědí, který den v týdnu se kroužek bude konat (čas od 15 hodin dále). Omlouváme se za „krkolomnou“ logistiku, ale jinak to v tuto chvíli nejde provést.

  Kdy?

  V září vše zjistíme, a bude-li dostatečný počet dětí, proběhne komunikace s dotyčnými zájemci nad dnem a hodinou, hypoteticky začínáme od 4. října (a dále).


  Kroužky obecně

  V naší MŠ máte možnost své děti přihlásit do 2 kroužků. Kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu a končí posledním týdnem v květnu. Keramické dílny budou vždy včas ohlášeny, nemají pravidelný charakter.

  Počet kroužků nerozhoduje o kvalitě MŠ …

  Vážení rodiče, redukujeme kroužky v naší školce. Jsme přesvědčeni, že redukce kroužků je cesta správným směrem. Vaše děti potřebují volnou hru, potřebují dosytit vlastní potřeby svých zájmů. Podnětné prostředí tříd je dostatečným motivátorem. Nabízené kroužky nechť využijí děti, které projevují skutečný zájem o tuto aktivitu.

  Pár vět chceme věnovat osvěte, proč nejsme zastánci kroužku cizího jazyka. Primárním důvodem jsou stále zvyšující se řečové deficity jednotlivých dětí v mateřském jazyce. Naším cílem má být zdokonalovat češtinu, eliminovat a odhalovat nástrahy ve vadách řeči a napomáhat v jejich odstraňování. Cizí jazyk nám tuto misi komplikuje, potažmo dětem jejich vývoj (výrazy, umístění jazyka v ústech, vyslovování). Určitě jsou mezi námi děti, kde výuka cizího jazyku může najít svůj opodstatněný smysl v harmonii s výše napsaným, pak prosím využijte dle potřeb služeb zájmových organizací … Obecně lze napsat z našich zkušeností, že takových harmonií vidíme opravdu málo.

   

  od 4 let

  Platba kroužků je ve třídách, kde děti docházejí, vždy 2x ročně (září a leden).

   

  První platba za měsíce ŘÍJEN až LEDEN (1. pololetí) činí:

  • ŠACHY
  • TANEČKY
  • VOLNÝ čas pro Vaše dítě 🙂

  Finance se vybírají nejpozději do 2. schůzky.

  Platba za 2. pololetí činí:

  • ŠACHY
  • TANEČKY
  • VOLNÝ čas pro Vaše dítě 🙂

  Finance se vybírají nejpozději do 2. schůzky.

  ŠACHY pod vedením ředitele MŠ Beruška F-M Martina Kocura

  Kdy: kroužek se neuskuteční pro malý zájem dětíndělí od 15.45 do 16:30 hodin (ve třídě Motýlek)

  Pohádková metoda výuky, která má děti vnést do šachového království, je přednášena formou animace figurek za účasti velké látkové a magnetické šachovnice. Priorita kroužku je zaměřena na pozornost, myšlení (předmatematické dovednosti), prostorovou orientaci, řeč, vnímání, interakci (vzájemné působení). Cílem kroužku je vytvořit pohodovou atmosféru skupiny dětí, které se na kroužek těší a bezděčně rozvíjejí kognitivní procesy. Zdánlivý výstup, tzn. naučení v šach, je brán jako bonus celého procesu.

  TANEČKY pod vedením externí lektorky Jany Šodkové

  Kdy: kroužek se neuskuteční pro malý zájem dětínd                                                

  Děti se hravou formou seznamují s tanečními pohyby, poskoky, s rytmem písniček. Na konci každé lekce je hra, která je uvolňující, děti mají možnost své taneční realizace a improvizace. Za rok zvládneme 15 až 20 písniček a choreografií.