kroužky

 • Školní rok 2020-2021

  Covid-19

  • v letošním školním roce nebudeme otevírat žádné kroužky, omlouváme se.

  V naší MŠ máte možnost své děti přihlásit do 2 kroužků. Kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu a končí posledním týdnem v květnu. Keramické dílny budou vždy včas ohlášeny, nemají pravidelný charakter.

  Kroužek Šachy je podpořený projektem OKAP z OP VVV – Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, je bezplatný (cena za kroužek uvedená níže by byla bez zapojení do projektu). Děkujeme Beskydské šachové škole za možnost být součástí projektu.

  Vážení rodiče, redukujeme kroužky v naší školce. Letos jsme se rozloučili s kroužkem Angličtiny. Primárním důvodem jsou stále zvyšující se řečové deficity jednotlivých dětí v mateřském jazyce. Naším cílem má být zdokonalovat češtinu, eliminovat a odhalovat nástrahy ve vadách řeči a napomáhat v jejich odstraňování. Kroužek Angličtiny nám tuto misi komplikuje, potažmo dětem jejich vývoj (výrazy, umístění jazyka v ústech, vyslovování).

  Jsme přesvědčeni, že redukce kroužků je cesta správným směrem. Vaše děti potřebují volnou hru, potřebují dosytit vlastní potřeby svých zájmů. Podnětné prostředí tříd je dostatečným motivátorem. Nabízené kroužky nechť využijí děti, které projevují skutečný zájem o tuto aktivitu. Děkujeme.

  od 4 let

  Platba kroužků je ve třídách, kde děti docházejí, vždy 2x ročně (září a leden).

   

  První platba za měsíce ŘÍJEN až PROSINEC (1. pololetí) činí:

  • ŠACHY
  • TANEČKY
  • VOLNÝ čas pro Vaše dítě 🙂

  Finance se vybírají nejpozději do 2. schůzky.

  Platba za 2. pololetí činí:

  • ŠACHY
  • TANEČKY
  • VOLNÝ čas pro Vaše dítě 🙂

  Finance se vybírají nejpozději do 2. schůzky.

  ŠACHY pod vedením ředitele MŠ Beruška F-M Martina Kocura

  Kdy: pondělí od 15.45 do 16:30 hodin (ve třídě Motýlek)

  Pohádková metoda výuky, která má děti vnést do šachového království, je přednášena formou animace figurek za účasti velké látkové a magnetické šachovnice. Priorita kroužku je zaměřena na pozornost, myšlení (předmatematické dovednosti), prostorovou orientaci, řeč, vnímání, interakci (vzájemné působení). Cílem kroužku je vytvořit pohodovou atmosféru skupiny dětí, které se na kroužek těší a bezděčně rozvíjejí kognitivní procesy. Zdánlivý výstup, tzn. naučení v šach, je brán jako bonus celého procesu.

  TANEČKY pod vedením externí lektorky Jany Šodkové

  Kdy: pátek od 15.45 do 16:30 hodin (ve třídě Motýlek)                                                             

  Děti se hravou formou seznamují s tanečními pohyby, poskoky, s rytmem písniček. Na konci každé lekce je hra, která je uvolňující, děti mají možnost své taneční realizace a improvizace. Za rok zvládneme 15 až 20 písniček a choreografií.