kroužky

 • Školní rok 2023-2024

   

  Kroužky obecně

  V naší MŠ máte možnost své děti přihlásit do 2 kroužků. Kroužky začínají v prvním říjnovém týdnu a končí posledním týdnem v květnu. 

  Počet kroužků nerozhoduje o kvalitě MŠ …

  Vážení rodiče, redukujeme kroužky v naší školce. Jsme přesvědčeni, že redukce kroužků je cesta správným směrem. Vaše děti potřebují volnou hru, potřebují dosytit vlastní potřeby svých zájmů. Podnětné prostředí tříd je dostatečným motivátorem. Nabízené kroužky nechť využijí děti, které projevují skutečný zájem o tuto aktivitu.

  Pár vět chceme věnovat osvěte, proč nejsme zastánci kroužku cizího jazyka. Primárním důvodem jsou stále zvyšující se řečové deficity jednotlivých dětí v mateřském jazyce. Naším cílem má být zdokonalovat češtinu, eliminovat a odhalovat nástrahy ve vadách řeči a napomáhat v jejich odstraňování. Cizí jazyk nám tuto misi komplikuje, potažmo dětem jejich vývoj (výrazy, umístění jazyka v ústech, vyslovování). Určitě jsou mezi námi děti, kde výuka cizího jazyku může najít svůj opodstatněný smysl v harmonii s výše napsaným, pak prosím využijte dle potřeb služeb zájmových organizací … Obecně lze napsat z našich zkušeností, že takových harmonií vidíme opravdu málo.

   

  od 4 let

  Platba kroužků je ve třídách, kde děti docházejí, 1x ročně ŠACHY, 2x (září a leden) TANEČKY

  1. pololetí (mimo Šachy – celoroční platba)

  • ŠACHY
  • TANEČKY
  • VOLNÝ čas pro Vaše dítě 🙂

  Finance se vybírají nejpozději do 2. schůzky.

  2. pololetí

  • ŠACHY
  • TANEČKY
  • VOLNÝ čas pro Vaše dítě 🙂

  Finance se vybírají nejpozději do 2. schůzky.

  ŠACHY pod vedením ředitele MŠ Beruška F-M Martina Kocura

  Kdy: v pondělí od 15.30 do 16.15 hodin (ve třídě Broučci)

  Pohádková metoda výuky, která má děti vnést do šachového království, je přednášena formou animace figurek za účasti velké látkové a magnetické šachovnice. Priorita kroužku je zaměřena na pozornost, myšlení (předmatematické dovednosti), prostorovou orientaci, řeč, vnímání, interakci (vzájemné působení). Cílem kroužku je vytvořit pohodovou atmosféru skupiny dětí, které se na kroužek těší a bezděčně rozvíjejí kognitivní procesy. Zdánlivý výstup, tzn. naučení v šach, je brán jako bonus celého procesu.

  TANEČKY pod vedením externí lektorky Jany Šodkové

  Kdy: v pátek od 15.00-15.45 hodin (tělocvična Nad Lipinou 2318)

  Vážení rodiče, s ohledem na kapacitní a prostorové možnosti budovy Olbrachtova 1421, nabízíme uskutečnění tohoto kroužku na budově Nad Lipinou 2318 společně s dětmi z Lipiny.
  Děti se hravou formou seznamují s tanečními pohyby, poskoky, s rytmem písniček. Na konci každé lekce je hra, která je uvolňující, děti mají možnost své taneční realizace a improvizace. Za rok zvládneme 15 až 20 písniček a choreografií.