jídlo vs děti

 • Milí rodiče, čtěte

  Jestliže je „třeba“ jíst, jestliže dítě musí uspokojovat příkaz a už ne chuť, boj je téměř nevyhnutelný. Když dítě cítí, že to, co sní nebo nechá na talíři, přitahuje pozornost, už není svobodné a brání svou autonomii tím, že rodiče provokuje. Odpor, který dříve přispíval k utváření osobnosti dítěte, a byl tudíž užitečný, se nyní stává odporem systematickým. Nejčastěji dochází k tomu, že se dozírá na to, co dítě jí. Rodiče by v této věci měli pochopit, že potřeby jsou individuální a závisejí na prožitku, ne na výchově.

  Když se dospěje k situaci, že se jídlo, místo aby bylo příjemným okamžikem, stává zdrojem nevyhnutelného konfliktu, kdy každý setrvává na svých pozicích – utýraná matka a proti ní dítě v aktivní nebo pasivní opozici – je čas začít s věcmi zase od začátku. Řešením je souhlasit s tím, že dítě nebude jíst, dokud samo nedá najevo touhu. Vysvětlíme mu, že jsme pochopili, že jíst je jeho záležitost. Obsloužíme dítě a nestaráme se o to, co jí, zatímco jedí ostatní. A když nedojedli, nehubujeme ho a odneseme mu talíř, ať jedlo, nebo ne. Jestliže je dítě starší, necháme ho, aby se obsloužilo samo, jestli má chuť. Možná jedno jídlo přeskočí, ale napříště bude jíst lépe. Je důležité zvážit nutnost zákazů, které člověk vydává, a nepřidávat další, pokud to opravdu není důležité.

  — Zdroj: Nechuť k jídlu, Silviane Bonnot-Matheron, Portál s.r. o, 2002. milí rodiče, knížka má 111 stran, rádi zapůjčíme

  Proč děti vlastně nejedí?
  Potřeba jídla patří mezi naše základní potřeby. Téměř každý rodič bedlivě sleduje, jestli dítě dostatečně jí. Když náhodou mezi velké jedlíky nepatří, začne se tam trápit a vymýšlet, co by se dalo udělat pro změnu. Pokud dítě viditelně neprospívá, je slabé a bez energie, je samozřejmě na místě vyhledat lékaře. Ve hře samozřejmě mohou být také složitější psychosomatické souvislosti, ale je dobré prozkoumat problém ze všech stran. Když je ale dítě spokojené, zdravé a plně síly, může být nejpřínosnější, zastavit se, věřit, že hlady neumře a popřemýšlet o příčinách.

  Jídlo je jedním z velkých pojítek mezi matkou a dítětem. Pokud se nějak naruší rovnováha v jejich vztahu, dítě to může mamince dávat najevo právě změnami ve stravování. Velmi zjednodušeně – může jíst málo, protože pociťuje nedostatek náklonnosti nebo protože se doma řeší nějaké problémy a není klid. Přejídáním se dítě může snažit uklidňovat, nahrazovat nedostatek pozornosti. Velmi často se změny v jídlu objeví u dětí s příchodem dalšího sourozence, s nástupem dítěte do školky, maminky do zaměstnání. Proto vždy, když dítě začne jíst velmi málo nebo mnoho, je dobré se zamyslet nad tím, v jaké situaci se rodina nachází a snažit se řešit příčinu problému.

  — Zdroj: výtažek z časopisu Informatorium, 09/2014, S chutí ke stolu

Leave Your Reply