grafomotorika

 • Grafomotorickým cvičením rozvíjíme zejména jemnou motoriku a zrakovou koordinaci a využíváme jej před nácvikem psaní. Cílem grafomotorických cvičení je především uvolnění svalových skupin paže, zápěstí a ruky a vytvoření správných předpokladů k nácviku psaní. Při provádění grafomotorických cvičení sledujeme na jakém stupni vývoje grafomotoriky dítě je.

  Mezi třetím a čtvrtým rokem dítě kreslí čáry izolované i klikaté, vznikají různě orientované tvary, dítě kreslí kruhy, nejprve otevřené, později zavřené. Ve čtyřech letech umí nakreslit křížek. Pohyby se cíleně vracejí k výchozímu bodu a dítě začíná své obrázky pojmenovávat.

  Do pěti let dítě dokáže uspořádat grafické formy tak, že dávají smysl, dokáže spojit dva body čárou, přibližně od 4,5 let sledujeme smysluplnou kresbu „hlavonožce“, který představuje panáčka. Od pěti let dítě umí vědomě změnit směr při pohybu tužkou a umí napodobit čtverec.

  V období od pěti do sedmi let umí dítě postupně obkreslit i samostatně namalovat velké postavy a tužku drží správným úchopem. Na nakresleném panáčkovi můžeme najít přibližně 10 detailů. Postupně se kresba zmenšuje a je upravenější. U grafomotorických cvičení, kde nacvičujeme prvky písma dítě dokáže dodržovat linky.

  Ke zlepšení grafomotorických dovedností, vám zde nabízíme pracovní a grafomotorické listy:

  list 1
  list 2
  list 3
  list 4
  dokresli tvary podle barev

Leave Your Reply