motýlek přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Motýlek

  Paní učitelky:
  • Jana Škarabelová
  • Drahomíra Čecháková

  Asistent pedagoga:

  • Alena Fojtíková

  Mailové spojení:

   

 • „Možná, že láska spočívá v tom, že tě jemně dovedu zpátky k tobě samotnému. Ne k tomu, kým tě chci mít, ale k tomu, kým opravdu jsi.“
  Antoine de Saint-Exupéry

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2021-2022

  V tomto školním roce budeme s dětmi opět otvírat dvířka poznání v našem vzdělávacím programu „Klíč k labyrintu světa“. Klíček nám ukáže cestu za tím, co děti zajímá a o čem přemýšlejí, co jim dělá radost nebo co je trápí. Zaměříme se na rozvoj sebepoznání, aby se děti učily objevovat samy sebe, své myšlenky, pocity a uměly je pojmenovat…. neboť: „Kdo vlastně jsem? Stále se měním: moje tělo, ale také mé pocity, mé myšlenky…A přece jsem to ještě stále „já“… Jak na to upozorňoval Malý princ od Antoina Saint-Exupéryho: „Správně vidíme jen srdcem“.

  Děti budou podporovány:

  • aby uvažovaly a snažily se najít, co je pro ně to pravé, co opravdu chtějí
  • aby poznávaly své vlastní schopnosti a možnosti
  • aby porozuměly a pochopily
  • aby to, co pochopily, dokázaly uskutečnit ve smysluplném jednání
  • aby samostatně myslely
  • aby byly ohleduplné k druhým
  • aby respektovaly odlišnost
  • aby měly odvahu jít vlastní cestou

   „Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“  

  Jack London