včelka přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Včelka

  Paní učitelky:
  • Eva Martiniaková
  • Petra Oerteltová
  Asistent pedagoga:
  • Radim Valkovič
   
  Mailové spojení:

   

 • Chyby jsou naše zkušenosti na cestě růstu.
  Jedinou skutečnou chybou je ta, ze které se nepoučíme.

  John Powell

 •  

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2022-2023

  V novém školním roce 2022/23 bychom chtěly pomoct novým dětem se začleněním do třídy Včelka. Dále chceme podporovat dětské schopnosti a možnosti, rozvíjet dovednosti dětí a podpořit dětskou zvídavost a zájem poznávat své okolí a svět.

  Do ZŠ by mělo odejít 9 dětí, tomu také podřídíme náročnost témat a úkolů, podporu znalostí, dovedností, postojů a návyků.

   

  Zaměřit se chceme na následující oblasti:

  • kultivace a obohacování vztahů (pomoc, empatie, tolerance, spolupráce),
  • rozvoj kreativity a sebevyjádření,
  • poznávání okolního světa a dění v něm, vedení k aktivnímu postoji.