písničky

  • Práce s písní ve školkách by měla být pro děti zábavou, hrou a tím, co by chtěli neustále dělat.  Mělo by se s nimi zpívat každý den, ale také formou hry, při které si zatancují, protáhnou a pobaví. Některé děti již ve školce chodí hrát na nějaký nástroj, což je určitě dobře, protože dítě, které hraje na hudební nástroj se pak lépe učí a soustředí v dalším učivu .

    Hry se zpěvem, písně a říkadla s tancem, pohybová  dramatizace písní – mají vliv na rozvíjení hudebních schopností dětí, rozvíjí dětský pohyb a koordinaci, umožňují dětem získat taneční dovednosti s prvky dramatizace. Jsou nedílnou součástí celkového rozvoje estetického cítění a  projevu dětí.

    V této části vám nabízíme písničky, které se děti učí v MŠ, nebo už je znají a naučí je ostatní kamarády.

    běžela ovečka
    pod dubem za dubem

Leave Your Reply