broučci přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Broučci

  Paní učitelky:
  • Irena Hrnečková
  • Eva Žabková

  Asistent pedagoga:

  • Kateřina Janečková

  Školní asistent:

  • Hana Hřivňáková

  Mailové spojení:

   

 • „Jaro, léto, podzim, zima, v přírodě je Broučkům prima!“

  V letošním školním roce v Broučku sejde 24 dětí ve věku od 3 do 6 let. Třídu tvoří 15 chlapců a 9 děvčat.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2021-2022

  Naším záměrem bude pokračovat v dalším poznávání přírody, tentokrát v nejbližším okolí v rámci TVP „ Klíč k tajemství zahrady“.

  Děti povedeme k posílení:

  • kompetencí v sociální oblasti / odpovědnost, dodržování pravidel/
  • pochopení fungování ekosystému, ovlivňování přírody svým chováním
  • schopnosti projevovat citlivost, toleranci
  • posunovat hranice samostatnosti dle individuálních možností

  Poznáme zahradu a její zákoutí, rostliny, živočichy, ekosystém ve všech ročních obdobích.

  Rozšíříme zahradu o:

  • vysázení louky, 
  • vytvoříme skalku,
  • budeme pozorovat růst rostlin,
  • sadit zeleninu a léčivé rostliny, které následně zpracujeme. 

  Navštívíme arboretum, také jiné zahrady v rámci zapojení rodičů a pedagogů. Těšíme se 🙂