broučci přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Broučci

  Paní učitelky:
  • Irena Hrnečková
  • Eva Žabková

  Školní asistent:

  • Hana Hřivňáková

  Mailové spojení:

   

 • „Jaro, léto, podzim, zima, v přírodě je Broučkům prima!“

  Školní rok 2020/2021 si v Broučku užije 28 dětí ve věku od 3 do 7 let. Paní učitelky Irena a Eva a do našeho týmu se přidá také asistentka Hanka. Děvčat je 12, chlapců 16. Máme 14 předškoláků, z nich má jeden OŠD.

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2020-2021

  V druhém roce ŠVP Klíč k labyrintu světa budeme v Broučku kouzelným klíčem ODEMYKAT TAJEMSTVÍ PŘÍRODY“.

  Zaměříme se/ mimo jiné / zejména na výchovně-vzdělávací oblasti:

  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět / dle RVP PV /.

  Provázet nás bude babička skřítků z pařezové chaloupky. Nejen ona, ale také malí nezbedové – skřítci nám odkryjí zajímavosti a krásy přírody. Budeme co nejvíce pobývat v přírodě v blízkém i vzdálenějším okolí MŠ, děti dostanou možnost pozorovat, zkoumat, tvořit venku. Také se zapojit do volby témat, činností … 

  Rozvíjení

  • dovedností,
  • návyků,
  • postojů k péči,
  • ochraně svého okolí,
  • pochopení dějů v přírodě – v říši rostlin, zvířat, neživé přírody,

  je letos náš hlavní cíl. Podpoříme rozvoj motoriky, praktické užití pomůcek, nástrojů, děti čeká plno praktických činností, her, pokusů, pozorování – to vše co nejčastěji v reálném prostředí…ať už na zahradě MŠ, v lese, u řeky, rybníka či na louce nebo v parku.