broučci přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Broučci

  Paní učitelky:
  • Irena Hrnečková
  • Eva Žabková

  Asistent pedagoga:

  • Alena Fojtíková

  Mailové spojení:

   

 • „Můj svět by měl být naplněný úžasem, objevováním a dobrodružstvím. Vezmi mě proto ven a nech mě poznat a zamilovat si svět. Já ti na oplátku připomenu, jaké je to vidět svět dětskýma očima a mít srdce otevřené“.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2023-2024

  Kamínky na cestě

  TVP „Barevný svět“

  Pomocí barevných kamínků budeme s dětmi objevovat nepoznané, poznáme již objevené a budeme je vkládat do „kapes života“ jak je napsáno v našem ŠVP Kamínky na cestě.  Chceme společně svět vnímat dětskýma očima a nabídnout jim barevnou pestrost nejen přírody, ale i okolního světa – poznávat a zažít nové věci, situace a pocity.

  Našim záměrem bude:

  • poznat sám sebe, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti);
  • rozvíjet socializaci, umět žít ve společenství ostatních lidí (respektovat je, spolupracovat a spolupodílet se);
  • seznamovat se s místem a prostředím kde žiji a vytvořit si k němu pozitivní vztah;
  • úctu a ohleduplnost ke všemu živému.