broučci přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Broučci

  Paní učitelky:
  • Irena Hrnečková
  • Eva Žabková

  Asistent pedagoga:

  • Alena Fojtíková

  Mailové spojení:

   

 • V letošním školním roce v Broučku sejde 25 dětí ve věku od 3 do 7 let.

  „Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto, že by k nim nenalezly klíč.“

  Antoine de Saint-Exupéry

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro školní rok 2022-2023

    TVP „KLÍČ K MĚSTU“

   …nám umožní seznámit se s nejbližším okolím, místem, kde žijeme.

  Poznáme zajímavé obyvatele města a jejich práci, která je ku prospěchu

  nám všem. Plánujeme navštívit zajímavá místa a organizace ve městě.

  Chceme u dětí podpořit zájem o dění okolo sebe, vytvořit pocit sounáležitosti

   a povědomí o tom, že také ony mohou přispět k tomu, aby se něco změnilo

   či zlepšilo…

   Našim záměrem bude:

  • podnítit u dětí zájem o okolním světě a jeho děnínabídnout dětem přímé pozorování prostředí, přírody, kulturních a také technických objektů;
  • zaměřit se na pohybové aktivity venku, ve třídě
  • zapojit děti do každodenní logopedické prevence

  Spolu s našimi Broučky se těšíme na krásné dny plné zajímavých objevů / nejen / v našem městě.

  „To jsem ještě nikdy nedělala, to mi určitě půjde.“

                                                                      / Pipi Dlouhá punčocha /