• Mateřská škola Beruška včetně odloučeného pracoviště Olbrachtova leží v okrajové části Frýdku. Obě budovy mají rozlehlé zahrady – Nad Lipinou  (foto), odloučené pracoviště Olbrachtova (foto). V budově Nad Lipinou máme k využívání i tělocvičnu.

  Mateřská škola Beruška realizuje předškolní vzdělávání na vysoké úrovni a je v oblasti výsledků vzdělávání i předpokladů pro realizaci Školního vzdělávacího programu příkladem dobré praxe (viz inspekční zpráva ČŠI). Během školního roku probíhá v naší MŠ další vzdělávání pedagogických pracovníků nejen z ČR.

  Od roku 1995 je mateřská škola na ulici Nad Lipinou zapojena do mezinárodního programu Step By Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu. Mateřská škola získala v roce 1996 statut Modelové mateřské školy pro tento program a je jeho „vlajkovou lodí“ pro Moravskoslezský kraj. Na odloučeném pracovišti (sloučení v roce 2003) pracují podle tohoto programu od roku 2004. MŠ Beruška F-M každoročně zřizuje funkce asistenta pedagoga (nebo školního asistenta) pro děti, které potřebují podpůrná opatření ke svému předškolnímu vzdělávání (ve škol. roce 2023/2024 máme 4 asistenty).

  Kapacita dětí pro pracoviště Nad Lipinou 2318 je 96 dětí, pro odloučené pracoviště Olbrachtova 1421 72 dětí. Aktuální počty dětí na třídách se odvíjejí od podpůrných opatření (mohou snižovat kapacitu dané třídy).

  MŠ Beruška je otevřená všem, kterým není jedno, jak mnohdy podceňovanou etapu života předškolního věku dětí prožijí. Věříme, že jsme místem, kde děti a rodiče pobývají rádi, kam se těší a znovu se vracejí, protože zde prožívají společné chvíle radosti a spokojenosti. Děti jsou akceptovány a současně je podporována jejich jedinečnost. Místem, kde navazují nové vztahy,  prožívají spoustu nových zážitků, a kde si  hrají a učí s vědomím důvěry a pozornosti těch, kteří o ně pečují, vzdělávají. To vše přirozenou formou, blízkou dětskému chápání.

  Každé dítě je jedinečné, pro rodiče to nejdůležitější. Víme to, uvědomujeme si to a snažíme se podle toho pracovat. Věříme, že se nám to daří 🙂

   

 • Kontakt

  Adresa a kontakty
  kompletní seznam kontaktů naleznete zde