projekty

  • Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání, OP VVV – tzv. Šablony III. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – školní asistent, projektový den  (realizujeme - konec červen 2022).
  • Účast ve výzvě v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci - Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. V projektu již od září 2017 - dosud.
  • Účast v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. a III., kde se pro zapojené MŠ generovaly nebo generují různé typy školení pro zaměstnance nebo jiné materiální výhody v rámci projektu bezplatně (realizujeme).
  • Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK v rámci OP VVV ve školním roce 2021/2022 – bezplatné rozvíjení kognitivních schopností u dětí v rámci šachového kroužku (realizujeme).
  • Účast v projektu v rámci Výzvy č. 7/2019 Národního programu Životní prostředí, vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí s cílem nové přírodní zahrady na odloučeném pracovišti (realizujeme). Více ZDE.
  • Účast v projektu v rámci grantu programu Erasmus+, Klíčové akce 1 – Projekty mobility osob ve školním vzdělávání v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022. Projekt byl sepsán na zahraniční stáž do Slovinska (Lublaň) v počtu 8 pedagogických pracovníků/5 dní (realizujeme).
 • Soutěž s panem Popelou
 • Šablony III - OP VVV, 2020-22
 • Celé Česko čte dětem