projekty

  • Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování v prioritní ose 3 OP VVV – tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ I - Program OPJAK (září 2022 - srpen 2024).
  • Účast v dotačním programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024 (září 2023 až leden 2024), plakát ZDE.
  • Účast v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek III., kde se pro zapojené MŠ generovaly nebo generují různé typy školení pro zaměstnance nebo jiné materiální výhody v rámci projektu bezplatně (realizujeme).
  • Účast v projektu v rámci Výzvy č. 7/2019 Národního programu Životní prostředí, vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí s cílem nové přírodní zahrady na odloučeném pracovišti (3 roky udržitelnosti). Více ZDE.
  • Účast v projektu MSK Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v MSK - KA1 - Podpora rodin s dětmi do 6 let (2023-2025).
  • Účast v DIGITALIZUJEME ŠKOLU, realizace investice Národního plánu obnovy - kom. 3.1 - Vybavení škol digitálními technologiemi. Více ZDE.
 • Soutěž s panem Popelou
 • Celé Česko čte dětem