zvoneček přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Zvoneček

  Paní učitelky:
  • Ingeborg Chrobáková
  • Iva Habrnálová

  Asistent pedagoga:

  • Jana Horníčková

  Mailové spojení:

   

 • V letošním školním roce 2020/21 máme 10 děvčat a 14 chlapců.

 • ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2020-2021

 • V letošním roce budeme pokračovat v tříletém tematickém celku

  KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA

  „Jé to je ale zvláštní klíč.

  Od čeho asi je a jak se sem dostal?

  Páni, mohl by být klidně od …“

  Motivací pro naši práci se stane poštovní schránka, která odkryje nová zajímavá témata. Nadále ji bude provázet maňásek Ondra, kterého si děti pojmenovaly a oblíbily v minulém školním roce. Respektujeme složení dětí a jejich potřeby.

  Zaměříme se na:

  • adaptaci
  • seznámení s třídou Zvoneček a školní zahradou
  • tvoření pravidel třídy
  • seznámení s centry aktivit
  • jak se cítím
  • seznámení s tělem
  • zdravá strava
  • sportovní aktivity

  Náš cíl:

  • psychická a fyzická podpora dítěte
  • vedení dítěte ke zdravým životním návykům a postojům.