zvoneček přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Zvoneček

  Paní učitelky:
  • Iva Habrnalová
  • Jana Horníčková
  Paní asistentka:
  • Vladislava Vaňková

  Mailové spojení:

   

 • Zvoneček navštěvují děti ve věku 3 až 7 let. V letošním roce je třída složena z 11 dívek a 13 chlapců.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2023-2024

 • „Kamínky na cestě“

  Název Třídního vzdělávacího plánu je

  „Kamínek v dlani“

  Kameny jsou děti země, stejně jako my, lidé. Jako kamínky na cestě sbíráme myšlenky, objevujeme nepoznané a poznáváme již objevené.

  Symbolem pro naši práci s tématem bude kamínek, který si společně s dětmi ozdobíme. Bude průvodcem naší cestou za poznáním sebe i světa kolem nás.

  Cíl:

  Pomocí letošního TVP se chceme věnovat rozvoji emoční a sociální inteligence a hlubšího prožívání. Posilovat vědomí o potřebě pravidel a jejich respektování tak, aby vedlo k pohodě a odpovědnosti dětí a jejich samostatnosti.