zvoneček přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Zvoneček

  Paní učitelky:
  • Iva Habrnalová
  • Jana Horníčková

  Mailové spojení:

   

 • V letošním školním roce je ve třídě 9 dívek a 15 chlapců.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2022-2023

 • Pro letošní školní rok jsme si vybraly jako téma Třídního vzdělávacího plánu

  KLÍČ KE STROMU ŽIVOTA

  Motivací pro naši práci s tématem bude strom, jako symbol života, poznávání, lásky, sounáležitosti. Impulzem ke společnému rannímu setkání v kruhu bude píseň Stromy od Z. Svěráka a J. Uhlíře a veršovaný pozdrav:

  Dobré ráno, dobrý den,

  popřejem si hezký den.

  Zvonečci jsou kamarádi

  máme se tu všichni rádi.

  Strom života klíčem otevřeme

  a na společnou cestu poznávání se vydáme.

  Tento TVP je součástí ŠVP KLÍČ K LABYRINTU SVĚTA.

  Cíl:

  Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Budeme podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dětí.

  Motivací k celoročnímu poznávání okolního světa bude strom – ve třídě v podobě dekorace, kam budeme postupně umisťovat probraná témata a lípu na naší zahradě, kterou máme možnost pozorovat z oken herny. Po celý rok tak budeme v úzkém kontaktu se skutečným stromem, který nám bude pomáhat s naplňováním záměru.

  Září:               Adaptace dětí na chod třídy, seznámení s kolektivem a s pedagogy, s interiérem i exteriérem mateřské školy, tvoření pravidel třídy, seznámení s centry aktivit.

  Říjen:             Seznámení se stromy (v obecné rovině i s konkrétními druhy stromů na zahradě mš).

  Listopad:       Návštěva Faunaparku – program s názvem Ptačí menu

  Prosinec:       Advent, Vánoce

  Leden:           Když stromy spí (změny v přírodě, počasí)

  Únor:             Karneval

  Březen:          Jarní probuzení

  Duben:           Svátky Jara

  Květen:          Rodinný strom života

  Červen:          Výpravy za přírodou

  Témata budeme rozšiřovat a přizpůsobovat podle aktuálního zájmu dětí, složení třídy a podle potřeb dětí.