zvoneček přehled

3–7 let
 • Přehled třídy

 • Zvoneček

  Paní učitelky:
  • Ingeborg Chrobáková
  • Iva Habrnálová

  Asistent pedagoga:

  • Jana Horníčková

  Mailové spojení:

   

 • V letošním roce je ve třídě 9 chlapců a 13 dívek.

 • TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN pro rok 2021-2022

 • Pro letošní školní rok jsme si vybraly jako téma Třídního vzdělávacího plánu „Klíč k naší zemi“.

  Jako jednu z motivací jsme si vybraly píseň Zdeňka Svěráka a Ladislava Uhlíře Chválím tě, země má.

  „Chválím tě, země má,

  tvůj žár i mráz,

  tvá tráva zelená

  dál vábí nás.“

  Motivací pro naši práci se stane mapa České republiky, na které otevřeme postupně dvířka k různým tématům. Cestou poznávání nás bude provázet píseň „Chválím tě země má“.

  Klíč k naši zemi“

  Září:         Adaptace, seznámení s třídou Zvoneček, prostorami MŠ, zahradou tvoření pravidel třídy, seznámení s centry aktivit.

  Říjen:       Štědrá příroda ( příroda v našem městě )

  Listopad: Recyklování ( poznáváme naše město )

  Prosinec: Advent, vánoce

  Leden:     Krásy naší země

  V dalších měsících budeme čerpat témata na základě zájmu dětí, složení třídy a jejich potřeb, tak aby v nich navodila touhu vědět,  poznávat, rozvíjet a  svou vlastní iniciativou pozitivně ovlivňovat.

  Cíl:  Seznámit děti s okolním světem a jeho děním, uvést je do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními.